Verzuim

Beet! mensenwerk gaat uit van mogelijkheden met respect voor eventuele belemmeringen.

Beet! ondersteunt op het gebied van verzuimpreventie en verzuimbegeleiding.                                    

Heeft uw bedrijf te maken met een hoog ziekteverzuim? Komt uw bedrijf niet toe aan een adequate verzuimbegeleiding? Is het verzuimbeleid in uw organisatie optimaal? Hebt u ingewikkelde, tijdrovende verzuimdossiers die moeten voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter?  Bent u tevreden over de bedrijfsarts of arbo dienstverlening? Hoe verlaagt u het verzuim in uw organisatie?

Goed verzuimbeleid is tijdrovend.  Gelukkig kan ik u veel werk uit handen nemen en kunt รบ meer tijd vrij maken voor andere werkzaamheden. Ik kan helpen bij het opstellen van het verzuimbeleid, het voorkomen en beheersen van verzuim en bij de begeleiding van een werknemer met  langdurig of frequent verzuim.

Neem gerust contact met me op. Ik kom graag vrijblijvend kennis maken om te bespreken waarin ik u kan ontzorgen. Beet! werkt!